Registrer og få oversikt over din hodepine med Hodepinedagboka

Tydelig oversikt over dager med hodepine, intensitet av hodepinen og eventuell bruk av medikamenter gjør hodepinen din lettere å behandle

HODEPINE

Hodepine er en vanlig forekommende tilstand og er som oftest en normal del av livet. Enkelte ganger får imidlertid hodepinen en karakter, hyppighet eller styrke som gjør behandling nødvendig. En av de mest vanlige hodepinesykdommene er migrene som rammer i gjennomsnitt 12 % av befolkningen. Nasjonal Kompetansetjeneste for Hodepine ved St.Olavs Hospital i Trondheim har som oppgave å fremme en vitenskapsbasert forståelse av fenomenet hodepine og arbeide for at en god utredning og behandling når ut til flest mulig pasienter.

SLIK BRUKER DU APPEN

Hodepinedagboken gir deg en lett tilgjengelig og god oversikt over din egen sykdom over tid. Du registrerer selv din hodepine og ditt medikamentforbruk og viser frem oversikten i appen til din fastlege eller nevrolog. Appen vil på denne måten være et viktig hjelpemiddel for din lege eller nevrolog for å vurdere riktig behandling.

HODEPINEDAGBOKA

For å kunne vurdere effekten av en behandling er det viktig å registrere hyppighet og intensiteten av hodepine før og etter oppstart av behandling. Til denne kartleggingen er bruk av en hodepinedagbok et verdifullt verktøy. Her kan man registrere antall dager med hodepine, intensiteten av hodepinen og eventuell bruk av medikamenter I tillegg til vurdering av effekt på hodepinen er registrering av medikamentbruk viktig for å hindre at feil bruk eller overdosering gir uheldige bivirkninger for symptombildet (såkalt medikamentoverforbrukshodepine). Hodepinedagboken er kun ment som et verktøy for å samle relevant informasjon og all diagnostisering, behandling og medikamentbruk må skje i samråd med lege.

SLIK KOMMER DU I GANG

1. For å registrere et anfall velger du «Registrer hodepine» fra menyen. Anfallet registreres med dato, intensitet, eventuell medisinering og egne notater. 2. I «Månedsvisning» og «Årsvisning» ser du en enkel oversikt over dine registrerte anfall og medisin du har benyttet. Disse vil være nyttige for din lege. 3. I «Oversikt» har du en oppsummering av dine registreringer i Hodepinedagboka. Denne viser antall dager med anfall og inntatt medisin, samt hvilke medisiner du bruker. Du har også tilgang til å registrere hodepine herfra. Denne siden vil være nyttig for din lege. En utvidet bruksanvisning finner du under «Hjelp» i menyen.

OM APPEN

Denne applikasjonen er ment som et verktøy som kan erstatte hodepinedagbok i papirversjon. Allment tilgjengelig informasjon om bruk, dosering mv. om ulike relevante medikamenter er gjort tilgjengelig i i applikasjonen. Listen er ikke [nødvendigvis] uttømmende. Dette må leses som generell informasjon og må ikke oppfattes som råd eller anbefaling om behandlingsform, dosering mv. Feil kan forekomme og endringer kan tilkomme. Det er derfor viktig at du alltid forholder deg til den foreskrivningen av medikamenter som du får av din lege. Lagring av informasjon i applikasjonen benytter standard lagringsfunksjonalitet i telefon/nettbrett og feil i disse funksjonene vil kunne medføre at lagret informasjon kan gå tapt. Vær for øvrig oppmerksom på at data du registrerer kun lagres lokalt på din mobil eller nettbrett. Det anbefales derfor å sende dine registreringer på e-post til deg selv med jevne mellomrom. Applikasjonen er i kontinuerlig utvikling. Funksjoner og innhold kan bli forandret uten varsel. Utgiver påtar seg ikke ansvar for bruk, feil, mangler eller tap av brukerens data. Ved spørsmål om applikasjonen og tekniske problemer skal disse rettes til: hodepine@headspin.no

UTGIVERE

Idehaver og medisinsk ansvarlig: Erling Tronvik, overlege Nasjonalt Kompetansesenter for Hodepine, St.Olavs Hospital HF Bidragsytere: Lars Jacob Stovner, St.Olavs Hospital HF Knut Hagen, St.Olavs Hospital HF Mattias Linde, St.Olavs Hospital HF Julie Sønnervik, nevrolog, Hodeverket, Sandnes Utgiver: St. Olavs Hospital HF Prosjektledelse: NTNU Technology Transfer AS Utviklet av: Headspin AS

Pressekontakt:

Jørgen Nordahl NTNU Technology Transfer AS Innovation manager health Jorgen.nordahl@ntnu.no Mob 99233812